Wedstrijdreglement

De Awards erkennen de maatschappelijke betrokkenheid van bouwbedrijven die, via een specifiek project, samenwerken met externe organisaties (vzw’s of andere, zie hieronder) die actief zijn op maatschappelijk gebied.

De schijnwerpers zijn dus gericht op partnerschappen tussen een bouwbedrijf en een maatschappelijke partner.
Door Awards toe te kennen wil de stichting het imago en de reputatie versterken:

  • Van enerzijds de bedrijven en organisaties die betrokken zijn bij hun gezamenlijke project;
  • En anderzijds van de sector, in de context van maatschappelijk verantwoord ondernemen en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN.

Welke soorten projecten kan ik inschrijven?

De Awards geven voorrang aan sociale en culturele engagementen op de volgende gebieden:

  • Bestrijding van armoede en sociale uitsluiting.
  • Verbetering van welzijn en gezondheid.
  • Voortijdig schoolverlaten bestrijden, bijdragen aan onderwijs, opleiding en beroepsopleiding.
  • Kansarmen weer aan het werk krijgen en integreren in de samenleving.
  • Behoud/opwaardering van cultureel of architecturaal erfgoed.

Wanneer kan ik mijn project indienen?

Aanvragen moeten uiterlijk op 30 september 2024 worden ingediend met behulp van het daartoe bestemde inschrijfformulier.
Inschrijven is gratis. De initiatiefnemers van kandidaat-projecten – en zeker van genomineerde projecten – verbinden zich ertoe de slotceremonie op 4 december bij te wonen.

Wat zijn de toelatingscriteria (presentatie van kandidaat-projecten)?

1. Het bouwbedrijf

  • Lidmaatschap van Embuild sinds ten minste 2023.
  • Volledig invullen van het inschrijvingsformulier, met o.a.:

   o Motivatieverklaring over het algemeen maatschappelijk engagement (ESG) van het bedrijf.
   o Beschrijving van het kandidaat-project (met partnerorganisatie).
   o Beschrijving van de betrokkenheid van het bedrijf in het project.

2. De maatschappelijke partnerorganisatie

  • Elke organisatie die in België actief is, ongeacht haar rechtsvorm: vzw, feitelijke vereniging, coöperatieve vereniging, met inbegrip van privébedrijven en overheidsinstanties die specifiek actief zijn in ten minste 1 van de 5 hierboven vermelde domeinen.
  • Volledig invullen van het inschrijvingsformulier, met o.a.:

   o Beschrijving van het maatschappelijk doel van de organisatie en haar activiteiten die gelinkt zijn aan het kandidaat-project.
   o Motivatieverklaring voor de samenwerking met het betreffende bouwbedrijf.

3. Het partnerschapsproject (tandem)

  • Project dat op de datum van indiening van de aanvraag minstens één jaar in België wordt uitgevoerd..
  • Naast mecenaat komt ook een partnerschap met een commerciële, contractuele (bijv. onderaanneming) dimensie of met openbare dienstverleningskenmerken in aanmerking, op voorwaarde dat het een significant en essentieel maatschappelijk karakter heeft (sociaal, educatief, liefdadig, cultureel, solidair).

Wat zijn de beoordelingscriteria ?

1. Het bouwbedrijf

  • Analyse van de algemene inzet van het bedrijf voor MVO (ESG), boven op de inzet voor het kandidaat-project, inclusief naleving van de belangrijkste bestuurscriteria.
  • Analyse van de maatschappelijke en non-profit betrokkenheid van het bedrijf bij het project.

2. De maatschappelijke partnerorganisatie

  • Analyse van de actieve betrokkenheid bij het project in kwestie.
  • Als de maatschappelijke partner een overheidsinstantie of commercieel bedrijf is: analyse van de aard en omvang van de specifieke aanvullende activiteit op sociaal of cultureel gebied.

3. Het partnerschapsproject (tandem)

  • Analyse van de kwaliteit en de impact van het project in zijn sociale omgeving (gemeenschappen).
  • Analyse van de originaliteit, voorbeeldfunctie of innovatie van het project in relatie tot de sector.
  • Voornamelijk het solidaire of sociale karakter van het partnerschap (naast de commerciële, contractuele of openbare dienstverleningskenmerken).

De awards

De jury selecteert 2 tot 4 winnaars die elk een prijs ter waarde van €10.000 ontvangen. De prijzen die aan de winnaars worden uitgereikt zijn originele kunstwerken gemaakt door een Belgische kunstenaar.

Andere modaliteiten

Een driepartijenovereenkomst zal worden ondertekend tussen Aedificas/Embuild Foundation en de twee initiatiefnemers van elk winnend project, met de volgende inhoud:

  • Het bedrag van de prijs wordt toegekend aan de maatschappelijke partner die zich ertoe verbindt het volledige bedrag te investeren in het winnende project.
  • Embuild en de Aedificas, The Embuild Foundation verbinden zich ertoe om de winnaars te promoten via hun communicatiekanalen (imagovoordeel, marketingondersteuning), op basis van de gegevens en afbeeldingen/beelden die aan hen zijn verstrekt of door hen met hun toestemming zijn gemaakt.