Awards 2018

Een opsteker voor bouwbedrijven die kwetsbare jongeren helpen

Op de Aedificas Foundation Awards 2018, uitgereikt op 12 december 2018, werden vier bouwbedrijven gelauwerd. De jury koos voor projecten die qua opzet en aanpak voortreffelijk stroken met de vooropgestelde doelstellingen en evaluatiecriteria.

De gekozen projecten gaan alle vier uit van een bouwbedrijf, maar worden gerealiseerd voor en samen met een vereniging of instelling zonder winstgevend doel. In elk van de vier gevallen gaat het over hulp voor jongeren die het kunnen gebruiken. Het prijzengeld van €5.000 zal vier keer zeer goed besteed worden!

DURABRIK & vzw Toontjeshuis

Durabrik richtte in mei 2017 de vzw Toontjeshuis op om de ontwikkeling van woonprojecten voor mensen met een zorgbehoefte te steunen. Het geluk en de levenskwaliteit van de bewoners staat centraal. Samen met andere instellingen en organisaties werden de Toontjeshuizen boven de doopvont gehouden om in Vlaanderen het inclusief en levenslang wonen voor jongvolwassenen met een beperking mogelijk te maken.

RENOTEC & vzw De Waaiburg

Medewerkers van Renotec zetten zich in hun vrije tijd belangeloos in voor vzw De Waaiburg, die zich richt op een betere huisvesting voor jongeren uit de bijzondere jeugdzorg. De groep vrijwilligers groeit gestaag en wil zich duurzaam engageren. Ze worden daarin gestimuleerd door de directie en de MVO-bedrijfscultuur van Renotec.

BESIX & vzw TADA

TADA - voluit ToekomstATELIERdelAvenir - is een zaterdagschool voor maatschappelijk kwetsbare tieners uit Brusselse buurten zoals Molenbeek. Ze ontdekken er zichzelf en de maatschappij via geestige praktijklessen van bevlogen professionals zoals journalisten, rechters, ondernemers, verpleegkundigen en dus ook mensen uit de bouwsector. Via een structurele samenwerking onderrichten medewerkers van Besix over hun (vak)kennis, waardoor ze schooluitval trachten te reduceren en betere kansen trachten te creëren voor jongeren in de Brusselse gemeenten. Naast dit competentiemecenaat steunt Besix het project ook financieel.

AELECTRICS & vzw Liaan

Vzw Jeugdzorg Liaan biedt hulp aan kwetsbare jongeren (van 0 tot 18 jaar) in een moeilijke opvoedings- of leefsituatie. Via financieel mecenaat en persoonlijke inzet van medewerkers van Aelectrics kan de accommodatie in Eke bij Gent voor de kinderen in crisisopvang verbeterd worden.

Het is belangrijk dat bedrijven hun engagement voor de samenleving tonen. Ondernemingen en hun medewerkers staan niet los van die samenleving. Betrokkenheid en solidariteit zijn ook in het bedrijfsleven essentiële waarden. De vier laureaten van de Aedificas Foundation Awards 2018 tonen hun goed hart en geven kwetsbare groepen de nodige kansen. Ik wil hen - en uiteraard ook hun medewerkers - van harte feliciteren.

Pieter Timmermans, gedelegeerd bestuurder van het Verbond van Belgische Ondernemingen en juryvoorzitter van de Aedificas Foundation Awards 2018.

Sfeerbeelden van op de awards