Awards 2017

Voor de awards van 2017 konden de leden-bouwbedrijven samenwerkingsprojecten m.b.t. de opleiding en vorming van kansengroepen indienen. De elf ingezonden projecten vormden andermaal het bewijs dat het bedrijfsmecenaat leeft in bouwbedrijven.

Kregen de Award 2017

Zenner & CAZ Oostkade

Jongeren met psychische of psychiatrische problemen helpen, ondersteunen en begeleiden bij de (her)integratie in de samenleving en bij de zoektocht naar werk. Bij dit bedrijfsmecenaat ligt de focus op een belangeloze inzet, ondersteuning door kennisoverdracht, begeleiding, aanleveren professioneel materieel en materiaal, stage- en inschakelmogelijkheden.

'Het geeft mijn team een extra stimulans om verder te doen waarmee we bezig zijn en toont veel appreciatie!'
Evelien Dick, Afdelingshoofd van Arbeidszorg

Wyckaert & De Tandem

Jonge kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking (én hun gezin) alle ontwikkelingskansen bieden om méér aansluiting te vinden in de maatschappij en uitsluiting te vermijden. De vrouwelijke werknemers van het bouwbedrijf hebben dit project duurzaam ondersteund door hun tijd, acties en toewijding. Ze kregen hiervoor de volle steun van de directie en andere personeelsleden.

'Dit is het eerste jaar dat wij een prijs winnen voor onze acties. Dit toont aan dat meer en meer bouwbedrijven zich bewust zijn van hun maatschappelijke verantwoordelijkheid'
Sophie Droessaert, directiesecretaresse van Wyckaert

Wust & Amonsoli

Amonsoli staat voor “Action Mondiale pour la Solidarité” en zet zich als jonge vereniging volop in op de maatschappelijke integratie van nieuwkomers en achtergestelde kansengroepen. Samen met het bedrijfsleven strijdt het tegen sociale uitsluiting, kansarmoede, analfabetisme en schooluitval. Het bedrijfsmecenaat, volop gesteund door de directie, bestaat uit kennisoverdracht, vorming en alfabetiseringscursussen, maar ook uit financiering voor aankoop van ICT-materiaal.

'Woorden schieten tekort om al onze emoties te verwoorden, naar aanleiding van deze eervolle prijs. Deze hoge onderscheiding geeft aan dat wij de juiste weg hebben gekozen'.
Makido Sorgho, gedelegeerd bestuurder van Amonsoli

Start Construction

Start Construction is een atypisch bedrijf : het is erkend als bouwbedrijf én door de Waalse overheid erkend als begeleidingsstructuur voor zelftewerkstelling. Sinds 2007 begeleidt en vormt het langdurig werklozen en werkzoekenden die een bouwberoep wensen uit te oefenen. Start Construction bereikte in totaal 818 personen waarvan 459 personen doorstroomden naar een opleiding tot zelfstandige in de bouw. Daarvan vestigden 135 personen zich als zelfstandige bouwaannemer, 37 personen vonden een vaste job als werknemer in een bouwbedrijf.

'Een prachtige erkenning, die onze werking nog dynamischer kan maken. In Wallonië zijn wij de enigen die dit soort begeleiding aanbieden'.
Marc Lefebvre, administrateur van Start Construction

Sfeerbeelden van op de awards

Bekijk hier de video van de uitreiking van de Aedificas Foundation Awards.