Awards 2016

Laureaten Aedificas Foundation prijs 2016

BAJART & LA SAPINETTE

Een intense samenwerking tussen bedrijfsleiding, directie, medewerkers van het bouwbedrijf Bajart en andere leden van de Ronde Tafel in Namen en een plaatselijke Naamse dienst voor Jeugdzorg die zich ontfermd over een 20-tal jongeren in de leeftijd van 3-12 jaar voor jongens en 3-18 jaar voor meisjes. Huisvesting werd hier het geven van een warm nest.. een eigen stek/plek/huis en thuis voor jongeren die door het gerecht geplaatst werden. Deze plek, dit thuis moet ook kwalitatief zijn en qua infrastructuur de jeugd een kans bieden op doorstart naar een geslaagde maatschappelijke integratie.

DURABRIK - MATHIEU GIJBELS & FREE CLINIC - DE NOMAAD

Een intense samenwerking gegroeid uit het Collective Fundation project van enkele bedrijfsleiders waaronder die van bouwbedrijven Durabrik en Mathieu Gijbels die samen met de vzw Free Clinic werken rond de bouw/verbouwing van het nieuw centrum voor sociale activering De Nomaad op Spoor Oost in Antwerpen. Vanuit de bedrijfscultuur van dienstbaarheid bij de bouwbedrijven Durabrik en Mathieu Gijbels wordt het sociaal engagement onderling en met andere organisaties gestimuleerd. De doelgroep wil ex-druggebruikers, daklozen-thuislozen die moeilijk aansluiting vinden bij sociale dienstverleners, op een laagdrempelige manier helpen re-integreren in de maatschappij. Ook hier is huisvesting gezien als het bieden van een huis, een plek waar men zichzelf terug kan vinden, welkom is en opnieuw sociale aansluiting in plaats van uitsluiting ervaren kan.

JACQUES DELENS & POVERELLO

Een samenwerking van medewerkers van het bouwbedrijf Jacques Delens die samen en/of individueel actief zijn als vrijwilliger bij de organisatie Poverello, die in héél België ondertussen na 40 jaar ontzettend belangrijk werk verricht door maaltijden, onderdak en vooral maatschappelijke warmte te geven aan dak-, thuislozen en geïsoleerden. De doelgroep is hier ouder dan in de vorige projecten, maar de problematiek blijft dezelfde: een huis, een thuis, een plek en een stek bieden waar men kan samenkomen en daardoor terug aansluiting kan krijgen met en bij de maatschappij. De solidariteit en belangeloze inzet van de vrijwilligers naar maaltijden, onderdak, renovatiewerken etc.. maakt hierbij het verschil.

SOCOGETRA & CHEVREFEUILLE

Naast de héél jonge kinderen in noodsituaties in het eerste project, de jongeren met drugproblematiek, de dak- en thuislozen, de oudere geïsoleerden, focust dit project op de groep van vrouwen die in nood zijn op het ogenblik dat zij moeder moeten worden, of als jonge moeder met kinderen bijzonder kwetsbaar en maatschappelijk uitgesloten zijn van andere dienstverlening. Socogetra is een wegenbouwbedrijf uit de provincie Luxemburg dat via haar medewerkers en hun persoonlijke inzet de vzw Chèvrefeuille helpt onderdak te bieden aan moeders in nood. Jonge moeders die tijdelijk met of zonder kinderen een opvang, een veilige haven, een huis, een thuis nodig hebben dat aangepast is aan hun noden: privacy, veiligheid, geborgenheid, zorg... De medewerkers hebben bij de aankoop en verbouwing hun kennis en inzet kunnen valoriseren en zo het bedrijfsmecenaat vorm gegeven.