Awards 2015

Laureaten Aedificas Foundation prijs 2015

Cobelba-Besix

Le Perron de l’Ilon is actief in de streek rond Namen. Deze organisatie begeleidt de integratie in de samenleving en op de arbeidsmarkt door het aanbieden van opleiding op de werkvloer, bijvoorbeeld tot keuken- of zaalhulp. Vaak gaat het om mensen die de school niet afgemaakt hebben. Om nog effectiever te zijn en een publiek te bereiken dat nog jonger is heeft Perron de l’Ilon een nieuwe opleidingsplek gecreëerd. Het initiatief trok de belangstelling van Besix en de firma Cobelba in de Besix-groep. Besix besliste om de inrichting deels te financieren. Het geld kwam onder meer van de Staff Award van € 10 000 die Besix uitreikte. Alle medewerkers van de groep mochten met een stemming kiezen uit een aantal kanshebbers op deze award. Le Perron de l'Ilon kwam als winnaar uit de bus. Besix heeft ook geholpen met de snelle inrichting van de keuken op de opleidingsplek. Op één van zijn bouwplaatsen moesten uit een kantoorgebouw de mess en de keuken weggehaald worden. De projectleider op deze werf kwam op het schitterende idee om de uitrusting aan te bieden aan Le Perron de l'Ilon, dat dankbaar van de gelegenheid gebruik maakte.

Debremaeker

De tweede winnaar, de firma Jan Debremaeker nv, ging een partnership aan met de vzw F.T.Q.P. uit Brussel om twee bouwopleidingen te organiseren. Deze geven de kans om metser of plafonneerder te worden aan mensen met een zeer beperkte scholing. Aan het einde krijgen ze een scholingbewijs. Op die manier willen Debremaeker en F.T.Q.P. hun toegang tot de arbeidsmarkt vergemakkelijken. Het sluitstuk van de opleidingen is een stage in een bouwbedrijf, waar de deelnemers ofwel het basisniveau ofwel het gevorderde niveau bereiken. Over het algemeen staat deze opleiding garant voor een baan na de leertijd en de stage.

Roels

Vzw Groep Intro werkt in Vlaanderen en Brussel. Ze organiseert opleidingen en begeleidt de zoektocht naar een baan. Op die manier wil ze kansengroepen weer mogelijkheden bieden op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Concreet gaat het om beroepsopleiding in onze sector, met een attest of diploma tot resultaat. In samenwerking met de firma Roels werd aan het aanbod een opleiding tot dakdekker toegevoegd. Indien de stagiaire na de training en de stage graag verder opgeleid wil worden, dan geeft Roels hem de kans. Door een individuele beroepsopleiding in de onderneming kan hij zijn vaardigheden verder ontwikkelen en een goede vakman worden, dankzij de praktijkervaring die hij opdoet, deze keer niet tijdens een opleiding maar in reële beroepsomstandigheden. De overgang die op die manier bewerkstelligd wordt leidt tot duurzame resultaten. In het recente verleden hebben verschillende stagiaires een baan aangeboden gekregen nadat ze hun opleiding in de onderneming voltooid hadden.

Stadsbader Groep

Stadsbader Groep is erkend als invoegbedrijf en creëert als dusdanig al verschillende jaren kansen op de arbeidsmarkt. Ze engageert frequent mensen uit kansengroepen. Deze krijgen begeleiding van een 'peter' in de onderneming, als het moet verschillende maanden lang. Dat kost geld, maar de onderneming neemt er dat bij. Bovendien heeft ze een onafhankelijke vzw opgericht, het Stadsbader Charity Fund. Deze heeft als missie het verlenen van steun aan mensen uit kansengroepen en aan sociale projecten. Deze steun kan financieel zijn, maar gaat ook verder. Aan iemand die aangeworven is door Stadsbader, maar moeite heeft om zich te verplaatsen, kan bijvoorbeeld een fiets gegeven worden. De vzw neemt dergelijke beslissingen volledig autonoom en kan ook meer specifieke steun verlenen.